Terapevtska kineziologija – Z Gibanjem do boljšega telesnega počutja

Stalnica sodobnega življenjskega sloga razvitega sveta so pojavi, ki negativno vplivajo na kakovost življenja. Med njimi je potrebno posebej izpostaviti premalo gibanja (hipokinezija), nezdravo in prekomerno prehranjevanje ter vsakdanji stres in psihološko napetost. Človek, ki se ne giblje, večinoma sedi, ni fizično aktiven, se prekomerno in nezdravo prehranjuje in ima preveliko telesno težo. Redna gibalna/športna aktivnost je poleg primerne prehrane eden od temeljnih pogojev za dobro telesno in duševno počutje vsakega posameznika. Vse več ljudi se zaveda pomena preventivnega ravnanja pri ohranjanju dobrega telesnega zdravja, kot tudi hitrega in učinkovitega odpravljanja težav, ki nastanejo zaradi poškodb, stresa in nezdravega načina življenja. Današnja družba nudi mnogo organiziranih dejavnosti, ki so usmerjene k ohranjanju ali izboljševanju telesnega počutja. Glavni nosilki sta športno-rekreativna in zdravstvena dejavnost.

KINEZIOLOGIJA

Kineziologija je znanstvena veda o gibanju človeškega telesa, o zakonitostih vodenja procesov telesne vadbe in vplivu gibanja na človeški organizem. Obseg delovanja posega tako na športno kot tudi na zdravstveno področje.

Osnovni cilj kineziologije je z gibom oziroma gibanjem povrniti izgubljeno funkcijo in s tem izboljševati zdravje in življenje posameznika. Vzgojne naloge so oblikovati navado pogostega gibanja in vadbe, oblikovati potrebo po zdravem prehranjevanju in oblikovati zdrav ritem življenjskih aktivnosti.

Kineziologija ima  dva  vidika, ki zagotavljata izboljšanje telesnega počutja:

 

Zdravstveni vidik Funkcionalni vidik
Z gibanjem do boljšega zdravja (krvožilni, dihalni, živčni sistem). Vzdrževanje in razvoj antropoloških značilnosti posameznika.
Zdravljenje določenih bolezni z gibanjem. Izboljšanje funkcionalnih sposobnosti (vzdržljivost).
Rehabilitacija po poškodbah in obolenjih. Izboljšanje motoričnih sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija, ravnotežje, natančnost).
Povečanje mišične mase in zmanjševanje maščobnega tkiva. Zmanjšanje stresa, izboljšanje mentalnih sposobnosti in socialna adaptacija.

 

Poleg omenjenega načina življenja Homo sedensa je izvor naše gibalne neaktivnosti pogosto tudi v akutnih in kroničnih bolečinskih stanjih mišično-skeletnega sistema, ki predstavljajo kontraindikacijo za izvajanje terapevtske kineziologije (kinezioterapije) in nam v celoti ali pa delno preprečujejo gibanje oz. nas omejujejo pri izvajanju želenih športno-gibalnih aktivnosti. Kako odpraviti izvor tovrstnih bolečin, kje poiskati strokovno pomoč in kako v izogib pojavu ponovnih težav izvajati nadaljnjo športno-gibalno aktivnost, so vprašanja s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in za katera obstajajo odgovori.

V mesecu oktobru 2013 je na Ravnah na Koroškem začel delovati samoplačniški kineziološki kabinet KINESIO FIT, ki v okviru svojih storitev nudi celostne strokovne splošne in športne terapije. Glavna dejavnost kabineta je terapevtska kineziologija, ki s kombinacijo najsodobnejših terapevtskih znanj in ob podpori vrhunskih fizikalnih aparatur nudi učinkovito obravnavo vseh mišično-skeletnih bolečinskih stanj in hitro povrnitev brezbolečinskega  delovanja gibalnega sistema. Storitve kabineta so usmerjene tudi v:

  • Individualno obravnavo akutnih in kroničnih bolečinskih stanj, ki predstavljajo oviro pri vsakodnevnem gibanju ali pa so vzrok nezmožnosti ukvarjanja s športno gibalno aktivnostjo. Različne manualne (ročne) tehnike se uspešno dopolnjujejo z aplikacijo lepljenja kinezioloških trakov. Obravnava poteka tudi s pomočjo fizikalnih naprav, kot so globinski udarni valovi (ESWT), visokotonska elektroterapija HiToP in globinsko mišično pregrevanje SKANLAB 25.
  • Načrtno in vodeno individualno terapevtsko vadbo za zmanjšanje telesne teže ter maščobnega tkiva, vadbo za pridobivanje mišične mase in moči ter bazično vadbo za stabilizacijo telesa Pilates.
  • Lajšanje stresa in »izgorelosti«.
  • Svetovanje s področja zdravega načina življenja in primerne ter pravilne športno-gibalne vadbe.

Izvajanje učinkovite terapevtske vadbe temelji na strokovnem in načrtnem delu s posameznim pacientom, ocenjevanjem njegovega stanja in potreb ter na učinkovitih odločitvah terapevta, zasnovanih na simptomih, znakih in omejitvah, ki jih ta zazna pri ovrednotenju ali ponovni oceni terapevtskega programa. Terapevt mora poznati učinke vadbe na mišično-skeletni, živčno-mišični, srčno-žilni in dihalni sistem. Cilj katerekoli terapevtske vadbe je doseči brezbolečinski gib in povrniti izgubljeno funkcijo.

Naj aktiven življenjski slog kot dejavnik kakovosti življenja postane del vas.

mag. Matjaž Ogris,

prof. športne vzgoje